Astralno telo

Preko finijih vibracija elemenata, preko električnog i magnetičnog fluida njihove polarnosti, pravi čovek odnosno duša, proističe iz AKAŠA principa ili finijih eteričnih vibacija. Onako kako elementi funkcionišu u telu, tako će se ponašati i duša ili takozvano astralno telo. Četvoropolni magnet, sa svojim specifičnim osobinama, povezuje ili ujedinjuje dušu sa telom. To ujedinjenje se dešava, u analogiji sa telom, preko elektromagnetičnog uticaja elemenata. Mi posvećenici to aktivno ponašanje elemenata nazivamo astralnom matricom ili takozvanim elektro-magnetičnim fluidom duše.

Ta astralna matrica nije identična okultističkoj AURI. Astralna matrica ili elektromagnetični fluid je povezujuća spona između tela i duše. Vatreni princip izaziva u duši ono što je graditeljsko, princip vode prouzrokuje oživljavanje, princip vazduha je uravnotežujući a zemljani princip izaziva ono što je rastuće, sjedinjeno i zaštitničko u duši. Astralno telo obavlja iste funkcije kao i materijalno telo.

Čovek je obdaren sa pet čula koja korespondiraju sa pet elemenata, a koje astralno telo ili duša, pomoću telesnih čula, koristi za primanje percepcija (opažaja) fizičkog sveta. To primanje i delovanje pet čula u astralnom i materijalnom telu ostvaruje naš besmrtni duh. Bez delovanja duha u duši, astralno telo bi bilo bez života i rastavilo bi se na svoje sastavne delove.

Pošto duh ne bi mogao da deluje bez posredovanja duše, astralno telo je sedište svih osobina besmrtnog duha. Saglasno svom razvoju i zrelosti, duh ima različitu električnu ili magnetičnu vibraciju fluida, koja se u duši očituje u četiri vrste temperamenta. Prema preovlađujućem elementu, mi razlikujemo koleričnu, sangviničnu, melanholičnu i flegmatičnu narav. Kolerična narav potiče od vatrenog elementa, sangvinična od vazdušnog elementa, melanholičnu stvara vodeni elemenat dok se flegmatična narav pripisuje zemljanom elementu. Snazi i vibraciji pojedinog elementa odgovaraju, u različitim osobinama, jačina, energija i ekspanzija određenih fluidnih vibracija.

Kolerična narav

Kolerična narav, u svojoj aktivnoj polarnosti, ima sledeće dobre osobine: aktivnost, entuzijazam, revnost, odlučnost, hrabrost, produktivnost, itd. U negativnom obliku ima sledeće osobine su: proždrljivost, ljubomora, strast, razdražljivost, neobuzdanost, sklonost razaranju, itd.

Sangvinična narav

Sangvinična narav u aktivnom obliku pokazuje: sposobnost prodiranja, marljivost, radost, okretnost, ljubaznost, bistrina, lagodnost, veselost, optimizam, revnost, nezavisnost, prisnost, itd. U negativnom obliku: stalno osećanje uvredenosti, prezir, sklonost spletkarenju, nedostatak izdržljivosti, prepredenost, brbljivost, nepoštenje, nestalnost, itd.

Melanholična narav

Melanholična narav u svom aktivnom obliku pokazuje: poštovanje, umerenost, sažaljenje, odanost, ozbiljnost, poslušnost, žarkost, srdačnost, razumevanje, meditaciju, blagost, lako daje poverenje, praštanje, nežnost, itd. U negativnom obliku: ravnodušnost, neraspoloženje, apatija, stidljivost, Ienjost, itd.

Flegmatična narav

Flegmatična narav u aktivnom obliku: poštovanje, ugled, izdržljivost, obzirnost, odlučnost, Čvrstina, ozbiljnost, savesnost, istrajnost, koncentrisanost, trezvenost, tačnost, uzdržanost, objektivnost, nepogrešivost, odgovornost, pouzdanost, razboritost, otpornost, samo-pouzdanost, itd. U negativnom obliku: dosada, nesavesnost, mržnja prema ljudima, tupost, oklevanje, lenjost, nepouzdanost, lakonizam, itd.

Prema pretežnoj osobini, osobine ovih temperamenata čine osnovu ljudskog karaktera. Jačina spoljašnjeg izražavanja tih osobina zavisi od polarnosti, električnog ili magnetičnog fluida. Celokupni uticaj dejstava temperamenata rezultira zračenjem koje se profesionalno naziva AURA. Zbog toga ovu vrstu aure ne treba porediti sa astralnom matricom, zato što između ta dva pojma postoji ogromna razlika. Astralna matrica je supstanca koja povezuje telo i dušu, dok je aura zračenje dejstva elemenata u raznim osobinama, koje potiče iz aktivnog ili pasivnog oblika.

To zračenje u čitavoj duši proizvodi određenu vibraciju koja odgovara određenoj boji. Na osnovu te boje, adept može tačno raspoznati astralnim očima svoju ili tudju auru. Oslanjajući se na tu auru, vidovnjak može ne samo ustanoviti osnovni karakter čoveka, već i opaziti dejstvo ili polarnost vibracije duše, i eventualno uticati na njih. Otuda, temperament čoveka utiče na njegov karakter, a oba, u ukupnom ishodu njihovog delovanja, stvaraju zračenje duše ili aure. Iz tog razloga su se na slikama visoki posvećenici ili sveci predstavljali sa oreolom koji je identičan auri koju smo opisali.

Категорије: Ljubavna Magija

0 коментара

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

error: Content is protected !!